Op 8 november vond de officiële kick-off van de pilot van het BMIP plaats. Bij deze feestelijke opening sprak eerst Martijn de Kort (PvdA), wethouder in Helmond waar dit evenement plaatsvond. Hij vroeg de aanwezige demissionair-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip (CDA),...

Aranco ondersteunde ROC Ter AA en toonaangevende metaalbedrijven uit de regio Helmond – de Peel bij de doorontwikkeling van het Techniekcentrum|Brainport Opschaling (TC|B Opschaling), een Publiek Private Samenwerking die sinds 2018 invulling geeft aan de arbeidsmarkt relevante opleidingsbehoefte van de maakindustrie in de regio Helmond-de...

Aranco ondersteunde VISTA College & Gilde Opleidingen bij de ontwikkeling van de Publiek Private Samenwerking CIV Veiligheid (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) op het gebied van veiligheidsopleidingen. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor het CIV Veiligheid bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd! Limburg staat voor grote uitdagingen op...

Aranco ondersteunde Gilde Opleidingen & VISTA College bij de ontwikkeling van de Publiek Private Samenwerking CIV Retail (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) op het gebied van retailopleidingen. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor het CIV Veiligheid bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd! De Retail sector (zowel food alsook...

In de eerste helft van 2021 heeft Aranco in opdracht van ROC Tilburg het plan van aanpak geschreven voor de totstandkoming van een tweetal doorlopende leerroutes binnen de opleiding Sport en Bewegen. In de nasleep van deze opdracht werden we geïnterviewd voor een magazine van...

Aranco heeft ROC Ter AA en BouwInfraMensen Mierlo ondersteund bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan voor de BouwInfraCampus Helmond-de Peel in Mierlo. Net als vele andere sectoren ondergaat de bouw- en infrasector een transitie waardoor men voor de uitdaging staat om de veranderingen in het...

In de eerste helft van 2021 ondersteunde Aranco scholengemeenschap OGVO en haar partners in de regio Venlo met het ontwikkelen van plannen en de subsidieaanvraag in het kader van de landelijke regeling ‘Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020’. De regio Venlo wordt al jaren geconfronteerd...

Na een intensief reviewproces is Aranco door de AEBR (Association of European Border Regions) geselecteerd als “expert” om specifieke grensoverschrijdende problemen te onderzoeken en oplossingen daarvoor uit te werken. De AEBR is een organisatie van Europese regio's die zich bezighoudt met grensoverschrijdende samenwerking. Aranco is...

Nadat de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid op 22 december 2020 na visitatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) definitief is goedgekeurd gaat de hbo-opleiding van start in september 2021 in Venlo. De opleiding richt zich op preventie in de gezondheidszorg én op innovaties binnen het gezondheidslandschap waarbij technologie een...

Aranco ondersteunde VISTA College bij de ontwikkeling van het publiek-private samenwerkingsproject Digiwise. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor Digiwise bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd! Digiwise is een samenwerking tussen VISTA College (penvoerder), Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool en het lokale (ICT)-bedrijfsleven. Digiwise heeft ten doel de...