CIV Veiligheid

Aranco ondersteunde VISTA College & Gilde Opleidingen bij de ontwikkeling van de Publiek Private Samenwerking CIV Veiligheid (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) op het gebied van veiligheidsopleidingen. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor het CIV Veiligheid bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd!

Limburg staat voor grote uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijning. Met een relatief groot buitengebied, de sterke economisch-logistieke as en haar grensoverschrijdende ligging naar Duitsland en België is Limburg extra kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, drugsproductie en -afvaldumpingen in woningen of vrijkomende agrarische gebouwen evenals het illegaal huisvesten en uitbuiten van arbeidsmigranten. Tegelijk is de vraag naar goed opgeleid personeel met andere vaardigheden in de regio momenteel groot en zal in de komende jaren nog verder toenemen.

Inspelend op deze geschetste ontwikkelingen willen Gilde Opleidingen en VISTA college samen met bedrijven de samenwerking in de regio versterken om in co-creatie opleidingen, cursussen en trainingen ontwikkelen die aansluiten bij het beroepenveld.

We wensen de projectpartners veel succes met de uitvoering!