Aranco geselecteerd als “expert” door de Association of European Border Regions

Na een intensief reviewproces is Aranco door de AEBR (Association of European Border Regions) geselecteerd als “expert” om specifieke grensoverschrijdende problemen te onderzoeken en oplossingen daarvoor uit te werken. De AEBR is een organisatie van Europese regio’s die zich bezighoudt met grensoverschrijdende samenwerking. Aranco is hiermee onderdeel van een pool van experts geworden, die door de AEBR met regelmaat om advies wordt gevraagd. 

Als eerste casus  wordt een vraagstuk van de Belgische Provincie Oost-Vlaanderen opgepakt, dat te maken heeft met belemmeringen in het oppakken van grensoverschrijdende projecten onder het LEADER-programma voor plattelandsontwikkeling, een subsidieprogramma op initiatief van de Europese Commissie. Door verschillen in aanvraagprocedures in beide landen is het momenteel niet mogelijk om gezamenlijk, op grensoverschrijdend niveau, een aanvraag in te dienen voor een LEADER-subsidie. Aranco zal de problematiek in kaart brengen, analyseren en mogelijke oplossingen ervoor aandragen.