CIV Retail

Aranco ondersteunde Gilde Opleidingen & VISTA College bij de ontwikkeling van de Publiek Private Samenwerking CIV Retail (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) op het gebied van retailopleidingen. Inmiddels is de subsidieaanvraag voor het CIV Veiligheid bij het Regionaal Investeringsfonds mbo goedgekeurd!

De Retail sector (zowel food alsook non-food) in Nederland is sterk in beweging ten gevolge van economische en maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals de vervaging tussen branches, on- en offline ondernemen en de impact van de coronapandemie. De Retail staat voor een uitdaging om winkels en winkelgebieden toekomstbestendig te maken. De aanbod gestuurde economie is gegroeid naar een vraag gestuurde economie en het winkellandschap en de Retail zijn ingrijpend veranderd. Koopgedrag van klanten wordt steeds vluchtiger en ook de positie van de retailer in het winkellandschap wijzigt, onder andere doordat de grenzen tussen de fysieke wereld en de online wereld steeds meer vervagen. Deze ontwikkelingen vragen ook andere skills van (toekomstige) retailers en hun medewerkers.

Het CIV Retail zal een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van de Limburgse Retail sector door het opleiden van professionals die de retail bedrijven hierbij kunnen ondersteunen. Het opleiden gebeurt in en met de directe beroepspraktijk in hybride leeromgevingen. 

We wensen de projectpartners veel succes met de uitvoering!