BouwInfraCampus Helmond- De Peel

Aranco heeft ROC Ter AA en BouwInfraMensen Mierlo ondersteund bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan voor de BouwInfraCampus Helmond-de Peel in Mierlo. Net als vele andere sectoren ondergaat de bouw- en infrasector een transitie waardoor men voor de uitdaging staat om de veranderingen in het werkveld te vertalen naar passende opleidingen. De partners willen nu met regionale bouw en infrabedrijven nog intensiever gaan samenwerken om de hoge kwaliteit van opleiden niet alleen te waarborgen maar verder door te ontwikkelen zodat er ook in de toekomst voldoende goed opgeleide vakkrachten beschikbaar zijn de bouw- en infrasector in de regio.

De BouwInfraCampus zal zich nadrukkelijk profileren als hét expertisecentrum voor bouw- en infra opleidingen in de regio Helmond-de Peel, zowel voor initieel onderwijs alsook voor bijscholing van werknemers actief in de sector. Onder aansturing van dhr. Tjeu van de Laar in de rol van kwartiermaker is de implementatie van het ondernemingsplan inmiddels voortvarend gestart.