Stages bij Aranco

Aranco biedt, vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, met enige regelmaat stages en traineeships aan. Begin februari rondde Niels Janssen, vierdejaarsstudent Werktuigbouwkunde bij Zuyd Hogeschool, met een mooie eindpresentatie zijn stage af met als onderwerp het ontwikkelen van een riothermie-pilot (het terugwinnen van warmte uit het riool) in de Maastrichtse wijk Limmel. Diezelfde week begon Marly van Dommelen, derdejaarsstudent European Public Health aan de Universiteit Maastricht, haar stage rondom de inzet van eHealth toepassingen.