Regiovisie mbo-hbo zorgonderwijs Limburg

Onlangs heeft Aranco in opdracht van Zuyd Hogeschool een strategische regiovisie opgesteld. Doel van de regiovisie is het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen en beschrijven van de gewenste aanpak om te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs (mbo en hbo) en arbeidsmarkt in de Limburgse zorgsector, teneinde de uitdagingen waar deze sector voor staat optimaal het hoofd te kunnen bieden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een inventarisatie van het ‘wat’ en het ‘waarom’, niet zozeer het ‘hoe’, al worden er in de regiovisie ook enkele concrete, doch high-level, verbetersuggesties gedaan. De regiovisie is o.a. gebaseerd op een twintigtal interviews met key stakeholders in het Limburgse zorglandschap, variërend van onderwijsorganisaties, tot zorgorganisaties, alsook overheden en kennisinstellingen. Alhoewel de beelden van de deelnemers aan het onderzoek op punten sterk uit elkaar bleken te lopen, bestaat de gedeelde kernvisie eruit dat in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Limburgse zorgsector het ondersteunen van de kwaliteit van leven van mensen centraal dient te staan i.p.v. enkel de zorgverlening an sich.