CIV Maak/smart industry

Enige tijd geleden dienden diverse onderwijsorganisaties en bedrijven actief in de maakindustrie een subsidieaanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds (Rif) mbo voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie / Smart Industry Noord- en Midden-Limburg (kortweg CIV Maak/smart industry). Aranco schreef de bijbehorende regiovisie en business plan.

Vorige week maakte de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) bekend dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd! Dit betekent tevens dat ook de Provincie Limburg haar subsidietoezegging gestand zal doen. We wensen de deelnemers aan deze publiek-private samenwerking succes met de verdere uitvoering van dit interessante initiatief.