nze aanpak voor de uitvoering van opdrachten is deels gebaseerd op onze jarenlange inhoudelijke expertise binnen enkele focusgebieden. Daarnaast baseren wij onze aanpak echter ook, en wellicht vooral, op een drietal kerncompetenties, zijnde plan- en conceptontwikkeling, onderzoeks-, consultancy- en coaching expertise, en expertise op het gebied van het opzetten en leiden van organisaties. Wij geloven dat deze kerncompetenties in gezamenlijkheid een essentiële voorwaarde vormen voor een succesvolle uitvoering van onze diensten.

Klik hier voor meer informatie.

Referentieproject ‘Plan- en conceptontwikkeling’:

Ontwikkeling van het programma voor de herinrichting van het Techniek Beroeps Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), in opdracht van de ROC’sArcus&Leeuwenborgh, LVO, SVOPL en DaCapo College.

Referentieproject ‘Onderzoeks-, consultancy- en coaching expertise’:

Marktonderzoek voor de sector Zorg & Welzijn van een beroepsonderwijsinstelling binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 Referentieproject ‘Opzetten en leiden van organisaties’:

Ontwikkeling en implementatie van het business plan voor Zorgtechniek Limburg, een initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties en bedrijfsleven in Limburg gericht op het opleiden van vakmensen op het gebied van technologie in de zorg.

Meer referentieprojecten vind u hier.