ranco heeft ervaring met klanten in zowel de profit- als de non-profit sector, uiteenlopend van kleine startende ondernemers tot zeer grote (internationale) organisaties. Binnen de non-profit sector zijn wij met name sterk binnen het onderwijs- en zorglandschap. Veel van onze opdrachten komen bovendien voort vanuit meerdere opdrachtgevers, vaak vanuit verschillende sectoren. Bijzondere expertise is dan ook aanwezig op het gebied van complexe samenwerkingsvormen, waaronder publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS).

Klik hier voor meer informatie.

Referentieproject ‘Bedrijfsleven’:

Ontwikkeling nieuw business concept voor het B&O van vastgoed voor Royal Haskoning/DHV.

 Referentieproject ‘Overheid’:

Inrichting Grensinformatiepunt (GIP) Aken-Eurode. In opdracht van de provincie Limburg i.s.m. het Euro Institut is de samenwerkingsconstructie uitgewerkt en invulling gegeven waarbij Duitse, Nederlandse en Belgische overheden gezamenlijk vorm geven aan de inrichting van het Grensinfopunt (GIP) Aken-Eurode.

 Referentieproject ‘Zorg’:

Ontwikkeling business plannen voor de inrichting van een Telezorgcentrum Limburg en een Telezorgcentrum Zuid-Nederland, een initiatief gericht op krachtenbundeling op het gebied van zorg op afstand, in opdracht van o.a. Hogeschool Zuyd, ontwikkelingsmaatschappijen LIOF en BOM, en een aantal MKB-partijen.

 Referentieproject ‘Onderwijs’:

Uitwerken plan van aanpak voor ChemelotInnovationand Learning Labs (CHiLL), een samenwerkingsconsortium tussen Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Maastricht University, SABIC en DSM, gericht op de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen de sector chemie.

 Referentieproject ‘Publiek-Private Samenwerking’:

Ontwikkeling multi partner programma “Greening the Crisis”. Met lokale en regionale overheden (gemeenten Heerlen, Parkstad en Aken, Provincie Limburg), onderwijsorganisaties (Hogeschool Zuyd, ROC Arcus, Open Universiteit) en diverse bedrijven actief in de waardeketen van zonne-energie als betrokken partners is een programma opgezet waarin het opleiden van mensen gekoppeld is aan het versterken van de regionale structuur rondom zonne-energie alsook het realiseren van een aantal PV-installaties.

Meer referentieprojecten vind u hier.