“Van de gemeente Nuth heeft Aranco Consultancy & Interim Management BV de opdracht ontvangen om een economische positioneringsstrategie voor de gemeente op te stellen. Over de door dhr. Jongen en Knoops gehanteerde aanpak en het geleverde eindresultaat, bestaande uit een regiovisie en een positioneringsnotitie zijn we zeer tevreden.”

F.J.M. Arets: Manager Ruimte & Samenleving, Gemeente Nuth

“Hierbij verklaar ik namens de mobiliteitsnetwerken Lift, IGOM en Empower dat Aranco Consultancy en Interim Management BV een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoeks- en voorbereidingstraject voor de beoogde samensmelting van de drie mobiliteitsnetwerken. De bovengenoemde opdrachtgevers zijn zeer tevreden over de geleverde producten en de wijze van samenwerking met Arno Knoops.”

Carla Langen: Voorzitter Empower Limburg & voorzitter CvB Leeuwenborgh

“Hierbij verklaar ik dat Aranco Consultancy & Interim Management BV in opdracht van CHILL een plan van aanpak heeft uitgewerkt, opgesteld en gepresenteerd waarin getracht wordt om het MBO onderwijs voor de CHILL relevante richtingen naar een hoger niveau te tillen. De genoemde werkzaamheden zijn door m.n. Dhr. Knoops en Dhr. Jongen naar tevredenheid van de opdrachtgevers en met een goed resultaat uitgevoerd. Het is te verwachten dat Aranco Consultancy & Interim Management BV in het vervolgtraject opnieuw een rol zal spelen.”

Peter Engelen: Directeur CHILL

“Wij hebben Aranco gevraagd om een businessplan te ontwikkelen voor een Telezorgcentrum Limburg en apart voor een vergelijkbaar centrum voor Zuid-Nederland. Beide vragen zijn in samenhang aangepakt. Een intensief proces, waarbij veel interactie was tussen Aranco en de opdrachtgevers, heeft een zeer bruikbaar plan opgeleverd dat sindsdien de basis vormt voor acties om tot zo’n centrum te komen. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat en de wijze waarop dat tot stand is gekomen.”

Prof. dr. Luc de Witte: Directeur EIZT