CIV Maak/smart industry

Datum: 5-6-2019. Enige tijd geleden dienden diverse onderwijsorganisaties en bedrijven actief in de maakindustrie een subsidieaanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds (Rif) mbo voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie /

Afsluiting project GrensInfoPunten

Op een conferentie op 16 mei jl. in Antwerpen werd het Interreg-project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ feestelijk afgesloten. Aranco heeft de afgelopen 3 jaar binnen dit project de rol van netwerkcoördinator vervuld. Tijdens de

Traineeship Aranco

Datum: 29-4-2019. Vanaf vorige week is Gregory Aerts als trainee bij Aranco in dienst. Gregory zal zich de komende vier maanden bij Aranco gaan bezighouden met IT-gerelateerde opdrachten, toegespitst op o.a. grensoverschrijdende arbeidsmarktdata

Sectorplannen Zuid-Limburg

Datum: 1-8-2018. In de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is het de ambitie om te komen tot de invulling van een gemeenschappelijke sectorale aanpak voor de aanpak van arbeidsmarktuitdagingen. Ingezet zal worden op de volgende voor de regio

Career Event Maastricht University

Datum: 12-3-2018. Onlangs was Aranco voor de tweede maal aanwezig bij het Career Event van Maastricht University, bedoel voor masterstudenten Healthcare Policy, Innovation & Management (HPIM) en Governance & Leadership in European Public