V

oor onze opdrachtgevers voeren wij adviesopdrachten uit, realiseren we implementatieprojecten en zetten we programma’s op. Ook kunnen we indien nodig voor een overeen te komen overzienbare periode op interim basis een management rol binnen de organisatie van de opdrachtgever vervullen.

Afhankelijk van de aard van de opdracht en de wensen van de opdrachtgever, kunnen wij opdrachten
uitvoeren voor een vaste opdrachtsom, op “no-cure no-pay basis” of op basis van uur of dagtarieven.

Na een eerste oriënterend gesprek (altijd kosteloos) zullen we u een offerte uitbrengen voor de uit te
voeren werkzaamheden en de specifieke aanpak die wij daarvoor voorstellen. Deze offerte zal de basis
vormen voor een eventuele opdracht te verstrekken door de opdrachtgever.

Al onze opdrachten voeren wij uit volgens onze algemene leveringsvoorwaarden welke
ook gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14126170.